DWA-SUB

Хидрофорни уредби - УПН

DWA-SUB

Автоматично работещото DWA-SUB - УПН (устройства за повишаване на налягането) се състои от мембранен напорен съд с монтирано на него Табло за управление и потопяема помпа. Потопяемата помпа изпомпва водата от кладенец или сондаж и я складира в мембранния съд под налягане докато е необходима в точката на потребление. DWA-SUB се използват там където няма пред-напор особено когато водата трябва да се изпомпва от дълбочина. Възможни области на приложения са водоснабдяване с питейна вода вили, еднофамилни къщи, много фамилни къщи, до напоителни системи където водата трябва да се черпи от съд или кладенец. Обслужването се ограничава до контролиране съответно възобновяване на въздушната възглавница в мембранния напорен съд.

Каталог Biral- Хидрофорни уредби УПН,противопожарни инсталации DWA.pdf