Помпи за водоснабдяване

За черпене на подземна вода, за да се повиши налягането на водата или да се осъществи собствено водоснабдяване – за всяка задача отнасяща се за изпомпване на „чиста“ вода можете да намерите съответните продукти при нас.

Ние предлагаме:Богат асортимент базиран на решаване проблемите и за жилищни сгради индустрия и комунални приложения.

Вашата полза: Компетентна помощ по избор , консултация и сервизно обслужване.

> Високо напорни центробежни помпи

> Потопяеми помпи

> Хидрофорни уредби(УПН)