Помпи за водснабдяване HP,HPC,HP-E,HPC-E, BM

Вертикални многостъпални центробежни помпи HP,HPC

Вертикални многостъпални центробежни помпи HP,HPC Вертикални високо-напорни помпи в компактна конструкция, смукателния и нагнетателния щуцер ...

Вертикални многостъпални центробежни помпи HP-E,HPC-E

Вертикални многостъпални центробежни помпи HP-E,HPC-E Вертикални високо-напорни помпи в компактна конструкция с вграден честотен регулатор за ...

Хоризонтални многостъпални центробежни помпи BM

Хоризонтални многостъпални центробежни помпи BM Хоризонтални многостепенни помпи с компактен дизайн. Използват се за пренос и повишаване на ...