Центробежни тръбни помпи( Inline )

VariA

VariA Едностепенни помпи със спирален корпус. Смукателния - и нагнетателния щуцер са с еднакви размери ...

VariA-E

VariA-E Едностепенни помпи със спирален корпус и със честотен преобразувател . Безстепенното регулиране ...