VariA-E

Центробежни тръбни помпи( Inline )

VariA-E

Едностепенни помпи със спирален корпус и със честотен преобразувател . Безстепенното регулиране на оборотите осигурява икономична работа при променливи налягания и дебити на водата. Смукателния - и нагнетателния щуцер са с еднакви размери на фланците подредени в една линия. Помпата се доставя за хоризонтален или вертикален монтаж. Инлайн помпите са за приложение в отоплителни и охладителни циркулационни кръгове , за водоснабдяване и напояване. Работни течности: Смес до макс. 50% Гликол-вода (>25% специални челни уплътнения). Изпълнение за студена вода с устойчива на воден кондензат защитно покритие. VariA са енергоспестяващи, имат висока сигурност на работа и са особено надеждни. 

/html/upload/files/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20VariA-E%282%29.pdf

Каталог BIRAL - Центробежни тръбни помпи Varia-Inline.pdf