Контакти

КЛИМАТЕРМ ООД
Изключително представителство на BIRAL за България

Адрес: BG-1505 София, България
ул. Черковна 59

тел.: +359 2 8437865

GSM: +359 888 596345
GSM: +359 888 805115
 
e-mail: Имейл адрес 2
www.biral.bg
www.biral.ch
www.apumps-biral-klimatermltd.alle.bg