Стандартнипомпи-моноблок помпи

BNC

BNC Моно блок помпи серия BNC са едностепенни помпи със спираловиден корпус със затворено ...

BNK

BNK Смукателния щуцер е хоризонтален и нагнетателния щуцер е разположен вертикално нагоре (виж ...