Помпи

BIROX

BIROX Многофункционални помпи  от висококачествена, неръждаема благородна стомана за мобилно ...

FEX

FEX Надеждни едноканални помпи от чугун. Едноканалното работно колело се отличава с много добър КПД. ...

FMX

FMX Надеждни дренажни и фекални поми с вградена система с режещо работно колело за изпомпване на ...

FSX

FSX Надеждни фекални помпи с вградена система с режещо работно колело и поплавък за изпомпване на ...

FWX

FWX Надеждни помпи от чугун с не запушващо се завихрящо колело (Vortex) за изпомпване на ...