FMX

Помпи

FMX

Надеждни дренажни и фекални поми с вградена система с режещо работно колело за изпомпване на съдържаща фекалии отпадна вода в нагнетателни тръбопроводи от 1 ½“ (DN40). Икономично решене при саниране, отводняване на терени или преодоляване на напорни височини до 66 mWS.  Приложение в еднофамилни , много фамилни къщи и жилищни сгради .Отлично приложими инсталации с дълги тръбопроводи. Не са приложими за течности съдържащи твърди вещества които не могат да се режат като пясък , шлам и други.

Каталог Biral - Канализационни помпи BIROX, FEX,FWX,FMX.pdf

Инструкция FEX FWX FMX.pdf