FEX

Помпи

FEX

Надеждни едноканални помпи от чугун. Едноканалното работно колело се отличава с много добър КПД. Така могат да се достигнат големи напори с относително малка мощност на мотора.. 

Каталог Biral - Канализационни помпи BIROX, FEX,FWX,FMX.pdf

Инструкция FEX FWX FMX.pdf