FWX

Помпи

FWX

Надеждни помпи от чугун с не запушващо се завихрящо колело (Vortex) за изпомпване на проблемни течности. FWX помпите имат голямо проходимо работно колело което осигурява предотвратяване на риска от запушване, константна мощност и низки разходи за обслужване.

Каталог Biral - Канализационни помпи BIROX, FEX,FWX,FMX.pdf

Инструкция FEX FWX FMX.pdf