FSX

Помпи

FSX

Надеждни фекални помпи с вградена система с режещо работно колело и поплавък за изпомпване на отпадни води съдържащи фекалии в нагнетателни тръбопроводи от 1 ½“ (DN40). 

Приложение: 

  • Икономично решение при саниране
  • Отводняване при просто ремонти в съществуващи шахти.
  • За различни временни проблемни решения.
  • Приложения в еднофамилни къщи или различни задачи до 1 WC.
  • Отлично пригодени за инсталации с дълги тръбопроводи.
  • Не са пригодени за течности съдържащи твърди частици които не могат да се срежат като пясък и шлам и др.

Каталог Biral - Канализационни помпи BIROX, FEX,FWX,FMX.pdf

Инструкция FEX FWX FMX.pdf