BNC

Стандартнипомпи-моноблок помпи

BNC

Моно блок помпи серия BNC са едностепенни помпи със спираловиден корпус със затворено радиално работно колело. Смукателния щуцер е хоризонтален и нагнетателния щуцер е разположен вертикално нагоре (виж снимката на продукта). Помпата е пригодена както за хоризонтален така и за вертикален монтаж. Мотора и хидравликата са директно куплирани и образуват компактна единица. Тези Помпи се произвеждат специално за желаната работна точка , от където се постига оптимален КПД. За приложения в климатични и хладилни инсталации в съответствие с работните условия да се предвиди изпълнение за студена вода с устойчиво на воден кондензат защитно покритие и/или специални челни уплътнения за смес със състав на гликол >25%.

Инструкция BNC.pdf

Каталог Biral Стандартни помпи BNK,BNC.pdf