VariA

Центробежни тръбни помпи( Inline )

VariA

Едностепенни помпи със спирален корпус. Смукателния - и нагнетателния щуцер са с еднакви размери на фланците подредени в една линия. Помпата се доставя за хоризонтален или вертикален монтаж. Инлайн помпите са за приложение в отоплителни и охладителни циркулационни кръгове , за водоснабдяване и напояване. Работни течности: Смес до макс 50% Гликол-вода (>25% специални челни уплътнения). Изпълнение за студена вода с устойчива на воден кондензат защитна боя. VariA са енергоспестяващи, имат висока сигурност на работа и са особено надеждни. 

Инструкция VariA BG.pdf

Каталог BIRAL - Центробежни тръбни помпи Varia-Inline.pdf