Вертикални многостъпални центробежни помпи HP,HPC

Помпи за водснабдяване HP,HPC,HP-E,HPC-E, BM

Вертикални многостъпални центробежни помпи HP,HPC

Вертикални високо-напорни помпи в компактна конструкция, смукателния и нагнетателния щуцер лежат срещуположно (инлайн- изпълнение). Производствената програмата покрива оптимално различните области на приложение. Работните флуиди които могат да се пренасят с HP респективно с HPC могат да се видят „листа за работни флуиди“. Високия КПД и дълготрайния живот създават възможност за енергоспестяваща и икономична работа години наред. Лесно сервизно обслужване чрез челно уплътнение патронен тип.

Каталог Biral-Високонапорни центробежни вертикални помпи HP.pdf

Инструкция HP-HPC.pdf