NZP-RH

Комунално водоснабдяване

NZP-RH

Хоризонтални , многостепенни високо напорни центробежни помпи с опростена , надеждна конструкция. Флексибелни. Смукателният щуцер е аксиален , нагнетателния щуцер може да се завърта в две посоки на 90°, Опростено лагеруване. лесни за сервиз и обслужване. Енергоефективни. Високо КПД, икономична работа Дълготраен живот.