FSC големи помпени инсталации

Канализационни помпени инсталации

FSC големи помпени инсталации

Подемни канализационни помпени инсталации по швейцарски препоръки за приложения в сгради Компактен полиетиленов резервоар(PE), доставя се в 2 размера: 1300 l до 150 DU (Стойности за замърсена вода) 1900 l до 290 DU (Стойности за замърсена вода) Резервоарите са подготвени за монтаж на една или две отводнителни и фекални помпи от тип  FWX 80 или FEX 80. Отпадната вода се събира и се изхвърля в канализацията на по-високо ниво , когато се достигне полезния обем на резервоара. Големия резервен обем позволява отводняване при прекъсване на електрическото захранване. Пригодени са за монтаж вътре в сградите като еднофамилни къщи дву-фамилни къщи , жилищни сгради индустриални и производствени сгради.

Каталог BIRAL - Подемни канализационни помпени инсталации FHA .pdf