Малки подемни канализационни помпени инсталации

Канализационни помпени инсталации

Малки подемни канализационни помпени инсталации

Готови за свързване, автоматично работещи малки подемни канализационни помпени инсталации за ограничено приложение по норма SN 592 000. За отводняване на мазета, фитнес помещения и.т.н под нивото на канализацията. Разходите за монтаж са ниски, тъй като инсталациите се доставят готови за свързване. Идеално са пригодени за преработки /обновяване на обекти както и за ново строителство.

  • UniBox 6: за отводняване
  • UniBox 22 C: за отводняване с фекалии (Помпа с режещ инструмент)
  • FlexiBox 55/55 C/60/65: за отводняване на мазета
  • UniFosse C 100: Събирателна шахта под пода за отводняване.

Каталог BIRAL - Подемни канализационни помпени инсталации FHA .pdf