SW

Помпи

SW

Надеждни, охлаждани чрез мантел помпи за стационарно или мобилно приложение. SW-помпите са отлично приложими за напояване и отводняване, чиста или замърсена вода, също с замърсена с абразивен пясък или шлам. Обтичането на мотора с работния флуид осигурява достатъчно охлаждане и защитава мотора от прегряване, също и при екстремно ниско ниво на водата.

Каталог Biral - Канализационни помпи BIROX, FEX,FWX,FMX.pdf